TN Viewer – Prohlížeč vizualizace pro operátorské panely v průmyslu

Byla vydána nová verze aplikace TN Viewer – prohlížeč vizualizačních panelů pro monitorování a řízení technologií v systému TIRS.NET (TnWpfViewer.exe V 6.0.1.15), která je optimalizována pro použití ve stížených průmyslových podmínkách. Verze byla navržena speciálně pro operátorské panely a tablety které jsou umístěny přímo na výrobních strojích nebo v jiných náročných technologických prostředích.

V případech, kdy je vyžadována nepřetržitá funkčnost 24/7, vstupují do hry neočekávané situace v podobě výpadků WiFi signálu, uspání tabletů po výpadku napájení, zamrzání síťového driveru apod. Technické řešení těchto stavů má v systému TIRS.NET dvě roviny, první je obsažena přímo v aplikaci TN Viewer, kde jsou další „hlídací“ algoritmy, které v případě výpadků opakují danou akci, informují obsluhu, ale dovolují další bezproblémový běh aplikace bez zásahu obsluhy pokud nepříznivý stav odezní.

Druhá rovina se orientuje přímo na systémový WiFi kanál. Je realizována přídavnou Windows službou která běží na pozadí, monitoruje práci WiFi spojení a v případě výpadku ho systémově opraví.
Spoluprací obou zabezpečovacích rovin bylo dosaženo podstatné zvýšení stability systému, což prokazují i dlouhodobé testy přímo v průmyslu. Systém TIRS.NET touto verzí ještě více potvrdil vhodnost použití nejen v kancelářských a dispečerských aplikacích ale i  v průmyslových aplikacích nasazených přímo v reálných výrobních podnicích.