Nový konektor pro EZS Paradox

Nový konektor pro EZS Paradox (Paradox.dll)
Konektor Paradox se používá pro komunikaci s elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) Paradox. Komunikace probíhá přes sériovou linku nebo rozhraní Ethernet s TCP/IP protokolem. Zařízení (EZS Paradox) posílá telegramy s daty jednotlivých událostí ze své aktivity na dispečink s tímto konektorem. Ovládání EZS Paradox není v této verzi implementováno. Pro uživatele je k dispozici stav jednotlivých zón (1 až 96) a jednotlivých oblastí (sekcí) (1 až 8). Pro globální přehled jsou k dispozici souhrné informace o vzniku přerušení linky, narušení a požáru libovolné zóny.

Napsat komentář