Profesionální SCADA/HMI systém TIRS.NET pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů

Systém TIRS.NET společnosti CORAL s.r.o. je profesionální intuitivní SCADA/HMI systém určený pro vytváření a provoz aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie (PLC automaty, měřiče, stroje, výrobní linky, atd.).

Hlavní znaky systému TIRS.NET jsou: “Rychlost nasazení a vytvoření aplikace, efektivita, opakovatelnost, bez programování, optimální cena”. Výše uvedené vlastnosti vedou ke značným časovým a finančním úsporám při vytváření a nasazení aplikace u Vašich zákazníků.

Aplikace realizované s našimi SCADA/HMI systémy patří ve svém oboru k největším a nejnáročnějším aplikacím v České republice (např. Veolia Energie ČR, a.s., České Radiokomunikace, a.s., Elektrárny TN_Vizualizace_schema_01_orezOpatovice, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Povodí Labe, s.p.). Naše produkty a softwarová řešení představují technologickou špičku a jsou úspěšně nasazovány také v zahraničí.

Dispečerské aplikace pro monitorování a řízení se v systému TIRS.NET vytvářejí pouhou konfigurací bez programování a vzhledem k jeho architektuře několikanásobně rychleji než v jiných SCADA systémech.

Jste implementační nebo MaR firma? Kontaktujte nás pro získání bezplatné partnerské vývojové licence.