SCADA/HMI systém TIRS32

Velice rozšířený systém pro monitorování a řízení technologií, který je u našich zákazníků postupně nahrazován nejnovějším moderním systémem TIRS.NET.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že se jedná o starší systém (předchůdce systému TIRS.NET) byla ukončena jeho distribuce. Tento systém byl plně nahrazen moderním systémem TIRS.NET.

Přechod ze systému TIRS32

Přechod ze systému TIRS32 na moderní profesionální SCADA/HMI systém TIRS.NET včetně převedení Vašeho stávajícího projektu

 1. Máte starý systém TIRS32 na počítači s MS Windows XP a starším, které již nejsou společností MS podporovány?
 2. Požadujete moderní SCADA systém s novými možnostmi a funkcemi?
 3. Potřebujete provést tento přechod rychle a levně?

Nabízíme Vám přechod na moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET včetně převedení Vašeho stávajícího projektu (konfigurace signálů, vizualizační obrazovky, atd.) za zvýhodněnou cenu.

V případě Vašeho zájmu nebo získání dalších informací nás kontaktujte, zpracujeme Vám cenovou nabídku tohoto přechodu včetně speciální slevy za přechod ze systému TIRS32.

Technologický informační a řídící systém TIRS32

 • Pro lokální dispečerská pracoviště až po rozprostřené dispečinky technologií na rozsáhlých územích
 • Pro 32-bit OS Windows 95/98/ME a Windows NT/2000

  TIRS32_schema_1
  Ukázka vizualizačního panelu
 • Stavebnicová struktura s možností integrace jiných
 • Windows programů s podporou OLE, ODBC a RPC
 • Napojení na libovolné PLC, řídící systémy, výrobní automaty, akční a měřicí komponenty v technologii
 • On-line napojení na podnikové informační systémy
 • včetně UNIX + emulace terminálových pracovišť
 • Integrované služby GIS (mapa závodu, sítí, území)
 • ve vektorovém i rastrovém tvaru s vazbou na databáze
 • Vizualizace a práce s daty v síti Internet a Intranet
 • Čtení hodnot a alarmů mobilními telefony GSM
 • Kompletní dodávky dispečerských pracovišť na klíč

Vlastnosti systému TIRS32

TIRS32 je programový systém kategorie SCADA/HMI pro tvorbu i provozování informačních a řídících systémů. Je určen pro hierarchicky členěná dispečerská pracoviště, řídicí a monitorující jak lokální systémy různých technologií (kotelny, klimatizace, výrobní průmyslové linky, čistírny odpadních vod, laboratoře), tak i distribuované systémy a technologické sítě (energetika, plynárenství, teplárenství, doprava, vodohospodářství, meteorologie, životní prostředí). Jeho velkou předností je modulárnost, otevřenost a snadná možnost integrace do nadřízených informačních systémů podniku, které mohou pracovat v OS Windows, DOS i UNIX.

Snadná tvorba a údržba aplikací

TIRS32_schema_2
Ukázka vizualizačního panelu

Protože systém TIRS32 nečiní rozdíl mezi vývojovou a uživatelskou verzí, umožňuje provádět připojení technologie, editaci projektu aplikace, technologických schémat a dalších modulů za chodu systému. Tato vlastnost dovoluje provádět změny aplikací oprávněnou osobou na pracovišti zákazníka. Servis aplikací lze provádět i na dálku po telefonu z pracoviště tvůrce aplikace. Neprovádí se žádné překlady a sestavování aplikace softwarovým odborníkem.

Síťová a víceuživatelská architektura systému TIRS®32

Klientské moduly systému se mohou za chodu systému libovolně připojovat a odpojovat k serveru systému TIRS. Připojení je možné na stejném PC nebo na jiném PC připojeným lokální sítí, sériovou linkou, po telefonu nebo přes síť Internet. Pro komunikaci se používá protokol TCP/IP, pro spojení mezi Windows úlohami metody OLE.

Připojení řízené a sledované technologie

Systém TIRS32 umožňuje současně připojit na jeden dispečink více různých typů PLC automatů a druhů technologií. Připojení může být provedeno přes sériové rozhraní RS232/485/422, modemy, radiomodemy, I/O karty v PC, karty pro řízení technologických sítí, soubory dat na disku, síť Ethernet atd.. Systém TIRS32 obsahuje více než 30 různých komunikačních modulů (konektorů). Nové konektory si může vytvořit sám uživatel pomocí programovacích nástrojů.

Zpracování a vizualizace sledovaných dat

Data čtená z technologie lze matematicky upravovat, zpracovávat v modulech vytvořených uživatelem a zapisovat do souborů historických dat v libovolném standardizovaném databázovém formátu. Systém automaticky vytváří provozní denník zásahů obsluhy, vzniku a ukončení poruch a jiných událostí v systému. Pro vizualizaci a ovládání technologie v reálném čase slouží za chodu editovatelné vizualizační panely se širokou paletou vizualizačních přístrojů. Atributy platnosti dat, limit, času přenosu a dalších parametrů U každé proměnné je možné kromě aktuální hodnoty pracovat s limitami, hysterezí, časem přenosu, minulou hodnotou a hlavně s příznakem platnosti dat. Neplatná data se automaticky označí – např. při vizualizaci přeškrtnutím.

Práce s daty v síti Internet a Intranet

V síti Internet lze provádět zobrazení aktuálních dat, grafů historických trendů a práci s databázemi. Tato technologie je vhodná pro rozsáhlé podnikové systémy, protože údržba obrazovek a formulářů probíhá pouze na HTML serveru.

Získávání a zadávání hodnot mobilními telefony GSM

Přes HTML server je možné zadávat a číst aktuální data řízené technologie. Dále je možné na GSM telefony zasílat poruchová hlášení, jak se to doposud provádělo na dražší pagery. Tyto služby ocení servisní pracovníci a stálé služby. Integrace i samostatné použití GIS (geografických informačních systémů) Pro aplikace na rozsáhlých územích, zobrazení inženýrských sítí, zobrazení jednotlivých prvků soustavy apod., umí systém TIRS32 integrovat prvky GIS, databázové informace o objektech a aktuální hodnoty objektů. Grafická data mohou být ve vektorovém tvaru (formát Microstation) i rastrovém tvaru (fotografie). Modul GIS lze použít i samostatně.

Integrace systému TIRS32 do informačních systémů podniku

Systém TIRS32 umožňuje integraci do IS podniku pro řízení výroby, skladů, jakosti, expedice a dalších. Vazbou mezi těmito moduly a systémem TIRS lze zajistit parametrování procesních (výrobních) automatů podle požadavků subsystému Řízení výroby a naopak informace o průběhu výroby a naměřených veličinách předávat zpět IS podniku. Sledování parametrů výroby je základní podmínkou pro získání a udržení certifikátů norem jakosti řady ISO 9000.

Využití všech výhod OS systému Windows NT a Windows 95

Systém TIRS32 je postaven na 32-bitovém OS Windows a využívá všech jeho předností v oblasti grafiky, multimédií, uživatelského intuitivního ovládání a komunikačních funkcí.