TIRS.NET 6 – edice POVODÍ

Poznámka: jedná se o speciální verzi, která je určena pro podniky Povodí a od standardní verze systému TIRS.NET 6 se odlišuje jak strukturami databází, funkcemi a dalšími speciálními moduly. Jedná se o systém, který je nasazován na míru požadavkům zákazníka a konkrétní situaci. Tato verze byla vyvinuta na základě dlouholetých dodávek a zkušeností pro podniky Povodí.

TIRS.NET 6 – edice Povodí disponuje všemi základními funkcemi systému TIRS.NET 6, ale navíc umožňuje např.

 • speciální funkce pro využití na různých pracovištích (GŘ, závody, vodní díla typu přehrada či jez)
 • datově komunikovat speciálními komunikačními prostředky s různými systémy používanými na Povodí:
  • systémy TBD – přímo i souborově
  • MS předávající aktuální a historická data – s využitím různých komunikačních kanálůreference-povodi-labe-03
  • stykové stanice ve funkci sdílené paměti – pro oddělení systémů (i) různých majitelů
 • řešit obousměrné toky dat mezi různými vzdálenými systémy jak na Povodí (jiná vodní díla, závody, GŘ), tak i mimo Povodí (systémy ČHMÚ, TBD, SPS, jiné systémy)
 • řešit výpočty odvozených dat s využitím složitých vztahů, vícerozměrných vložených tabulek a dat uložených v databázi, pomocí různých kritérií
  • pro výpočet hodnot aktuálních odvozených signálů
  • pro výpočet hodnot historických odvozených signálů
 • zabezečení výpočtů z měřených aktuálních i historických dat, např.produkty-rezim-mereni
  • průtoků
  • M-dennosti / N-letosti
  • bilanční přítoky
  • zaplnění prostorů nádrží a volný objem prostoru nádrží
  • průtoky korunou hráze, šachtami, bočním a terénním přelivem, průtoky spodními uzávěry, bočními uzávěry a turbínamiTG
  • průtoky jezovými poli různého charakteru
  • výpočty odběrů vody z nádrží
  • výkony a dodávky TG
  • a další
 • při využití dalších HW prostředků zajistit spolupráci aplikace na VD typu přehrada či jez s obsluhou VD i při dlouhodobém výpadku napájecí sítě (např. až 16 hodin)
 • mnoho dalších speciálních funkcí, které jsou využívány podniky typu Povodí

Všechny zmíněné funkce jsou do systému integrovány a současně jsou tyto funkce oddladěny a dlouhodobě odzkoušeny.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte, zpracujeme Vám řešení na míru Vašim požadavkům.