TIRS.NET – typy instalací (lokální/LAN/WEB)

Lokální instalace dispečinku

Serverová i klientská část je umístěna na jednom počítači. Data je možné ukládat do databáze MS SQL Serveru na tom samém počítači, nebo na jiný počítač v síti s MS SQL Serverem, případně obojí.

system-tn-instalace-lokalni
Lokální instalace dispečinku

Síťová instalace dispečinku (client – server)

Na jeden počítač v síti bude instalována serverová část (může být i včetně klientské) a na další počítače v síti bude instalována pouze klientská část. Data je možné ukládat do databáze MS SQL Serveru na tom samém počítači, nebo na jiný počítač v síti s MS SQL Serverem, případně obojí. V případě, že máte systém TIRS.NET instalován lokálně a potřebujete z něho vytvořit síťovou verzi s klienty, stačí pouze nastavit již vytvořenou aplikaci na daném počítači do síťového režimu (client-server), není potřeba nic přeinstalovávat nebo znovu vytvářet aplikaci.

system-tn-instalace-sitova
Síťová instalace dispečinku (client – server)

Síťová instalace skládající se z více serverů (dispečinků) a klientů

system-tn-instalace-sitova-vice-serveru
Síťová instalace skládající se z více serverů (dispečinků) a klientů

Můžete mít více tzv. podřízených dispečinků (serverů), které v dané lokalitě budou provádět monitorování a řízení připojené technologie, včetně přístupu síťových klientů  v dané lokalitě. Současně může mít každý podřízený dispečink (server) nastaveno automatické on-line předávání získaných dat na centrální dispečink (server). Na tomto centrálním dispečinku mohou být veškeré stavy technologií připojených k podřízeným dispečinkům včetně vizualizačních panelů, alarmů, historií, atd.. K centrálnímu dispečinku mohou opět přistupovat síťoví klienti. Další možností je instalace Enterprise klienta, který může přistupovat k libovolnému dispečinku.
Data je možné ukládat do databáze MS SQL Serveru na tom samém počítači, nebo na jiný počítač v síti s MS SQL Serverem, případně obojí.

Výše uvedené typy dispečinků TIRS.NET s WEB nadstavbou

system-tn-instalace-web-nadstavba
Výše uvedené typy dispečinků TIRS.NET s WEB nadstavbou

Jednotlivé dispečinky mohou být propojeny standardní sítí (ethernet), ale také zabezpečenou internetovou linkou. Spojování více dispečinků TIRS.NET může být přes LAN, WAN nebo Internet s možností vybudování centrálního dispečinku.