Novinky

Nový konektor pro PLC FATEK (FATEK.dll)
Konektor FATEK se používá pro komunikaci s PLC automaty FATEK . Komunikace s PLC probíhá v poloduplex režimu protokolem FATEK.


Nový konektor pro EZS Paradox (Paradox.dll)
Konektor Paradox se používá pro komunikaci s elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) Paradox. Komunikace probíhá přes sériovou linku nebo rozhraní Ethernet s TCP/IP protokolem. Zařízení (EZS Paradox) posílá telegramy s daty jednotlivých událostí ze své aktivity na dispečink s tímto konektorem. Ovládání EZS Paradox není v této verzi implementováno. Pro uživatele je k dispozici stav jednotlivých zón (1 až 96) a jednotlivých oblastí (sekcí) (1 až 8). Pro globální přehled jsou k dispozici souhrné informace o vzniku přerušení linky, narušení a požáru libovolné zóny.


Nový konektor pro LED osvětlení od firmy Nicolaudie STICK-DE3 (STICK_3A.dll)
Konektor STICK_3A se používá pro komunikaci s jednotkou STICK-DE3 na ovládání scén LED osvětlení prostorů od firmy Nicolaudie. Komunikace probíhá přes rozhraní Ethernet TCP/IP protokolem. Zařízení STICK-DE3 po navázání TCO/IP spojení posílá spontánně telegramy s daty ze své aktivity (v pracovním cyklu po cca 0.5 sec) na dispečink s konektorem STICK_3A. Z dispečinku lze volit scénu, která má být aktivní.


Nový konektor pro sterilizační jednotky BMT (BMT_Steri.dll)
Konektor BMT_Steri se používá pro komunikaci se sterilizačními jednotkami firmy BMT. Komunikace probíhá přes rozhraní Ethernet UDP protokolem. Zařízení (sterilizátor) posílá telegramy s daty ze své aktivity (v pracovním cyklu po 1 sec) UDP protokolem na dispečink s tímto konektorem. Zpět se neposílá nic.


Nový modul TnToCloud

Pro systém TIRS.NET 6 byl vytvořen nový modul TnToCloud.

Modul vytváří datové spojení mezi lokálním dispečinkem TIRS.NET a cloudovou aplikací (dispečinkem) TIRS Cloud běžící na Microsoft Azure Cloudu. Vybraná data (signály) posílá na Cloud k nadstavbovému zpracování.

Výhody technologického dispečinku TIRS Cloud

  • Dostupnost 24/7 – služby jsou dostupné po internetu nepřetržitě po celém světě.
  • Zabezpečená kryptovaná komunikace po internetu – pro komunikaci mezi technologií a cloud aplikací je využit protokol, který je kryptován.
  • Odolnost a robustnost aplikace – uživatelská aplikace využívá všech výhod Cloud řešení (garantovaný chod, vysoká konektivita a propustnost sítě, zálohování).
  • Řešení založené na Microsoft Azure.
  • Aktualizovanost – aktualizace řídí poskytovatel a nemají vliv na nepřetržitý chod aplikace.
  • Zálohování – zálohování aplikace a uložených dat provádí automaticky poskytovatel služeb.

Technologické obrazovky v jazyce XAML

Do systému TIRS.NET verze 6 byla přidána vlastnost jak psát technologické obrazovky přímo v jazyce XAML. Tato možnost je určena pokročilejším uživatelům kteří chtějí využívat všech vlastností které XAML poskytuje a psát speciální plně animované a vizuálně opravdu bohaté technologické obrazovky. Od Nového roku bude na našich stránkách vystaven blog – (tutorial) jak takové obrazovky vytvářet. V případě dalších informací nebo dotazů nás kontaktujte.


Do distribuce byla uvolněna nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET verze 6, který je určen pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie.

Nová verze přináší revoluční řešení ve vizualizaci založené na standardizované platformě WPF zobrazovacího substému. To přináší kromě rastrové grafiky i vektorovou grafiku, průhlednosti, 2D, 3D, multimédia,….