TIRS Cloud

TIRS Cloud je technologický dispečink pro monitorování a řízení technologií, který běží na platformě Microsoft Azure pro cloud computing. Jedná se o řešení na míru, které je možné přizpůsobit Vašim požadavkům a Vašemu zařízení. Uživatelé k dispečinku přistupují pomocí standardního webového prohlížeče.

TIRS Cloud – maximální dostupnost a bezpečnost dat bez investic do HW, SW nebo správy Vašeho systému.

Microsoft Azure je platforma pro cloud computing od Microsoftu s rostoucí kolekcí integrovaných služeb – analytických, výpočetních, databázových, mobilních, síťových, úložišťových a webových. Azure běží v celosvětové síti datacenter řízených Microsoftem v 19 oblastech – ve více zemích a oblastech, než Amazon Web Services a Google Cloud dohromady.

Výhody technologického dispečinku TIRS Cloud

 • Minimální prvotní investiční náklady – dispečerská aplikace běží v cloudu. Není potřeba nákup žádného HW nebo SW.
  • Nákup HW = 0,- Kč
  • Nákup SW = 0,- Kč
  • Náklady na lidské zdroje (správa a údržba HW, SW) = 0,- Kč
  • Upgrade HW nebo SW = 0,- Kč
 • Nízké provozní náklady – vzhledem ke sdílení prostředků jsou provozní náklady velmi nízké, při menších aplikacích často nižší, než cena elektřiny spotřebovaná běžným počítačem. Navíc odpadají veškeré náklady s údržbou systému, upgradem SW a aplikací. Provozní náklady se odvíjejí od velikosti aplikace a počtu sledovaných zařízení.
 • Jedná se o řešení na míru, které je možné přizpůsobit Vašim požadavkům.
 • Dostupnost 24/7 – služby jsou dostupné po internetu nepřetržitě po celém světě.

  TIRS Cloud - aplikace
  Ukázka sledování zařízení, vzhled se odvíjí od požadavků zákazníka
 • Sledování hromadně vyráběných zařízení – výrobcům zařízení a jejich zákazníkům umožňuje bez velkých nákladů sledovat provoz, případně parametrovat a ovládat jejich zařízení kdekoli na světě z jakéhokoli místa.
 • Kontrola provozu zařízení – sledování a kontrola provozních parametrů.
 • Zasílání alarmových a varovných SMS zpráv – na základě vyhodnocení alarmových mezí nebo alarmových signálů.
 • Sledování aktuálních stavů, alarmů, historií formou grafů a tabulek a to včetně povelování (řízení).

  TIRS Cloud - graf
  Zobrazení formou grafu
 • Pro předávaní dat do TIRS Cloudu postačuje běžné připojení k internetu  bez nutnosti přidělení veřejné IP adresy.
 • Zabezpečená kryptovaná komunikace po internetu – pro komunikaci mezi technologií a cloud aplikací je využit protokol, který je kryptován.
 • Rychlost nasazení aplikace – při standardních uživatelských aplikacích postačuje přihlášení zařízení a uživatele do TIRS Cloud řešení.
 • Odolnost a robustnost aplikace – uživatelská aplikace využívá všech výhod Cloud řešení (garantovaný chod, vysoká konektivita a propustnost sítě, zálohování).

  TIRS Cloud - graf 01
  Zobrazení formou grafu
 • Řešení založené na Microsoft Azure.
 • Škálovatelnost a elasticita – výpočetní zdroje se přidělují podle potřeby (zatížení CPU, délce fronty nevyřízených „žádostí“ atd.).
 • Platba za využité zdroje – cena služby je závislá na opravdu využitých zdrojích, které uživatel v rámci zůčtovacího období spotřebuje.
 • Aktualizovanost – aktualizace řídí poskytovatel a nemají vliv na nepřetržitý chod aplikace.
 • Zálohování – zálohování aplikace a uložených dat provádí automaticky poskytovatel služeb.

Pro koho je určen TIRS Cloud

 • Pro výrobce zařízení, kteří požadují sledování případně povelování daného zařízení pro sebe nebo své zákazníky z jakéhokoliv místa.
 • Zpřístupnění dat velkému počtu uživatelů – vhodné pro veřejnou prezentaci technologických dat s velkým nebo nárazově velkým počtem potenciálních uživatelů (např. vodní stavy, průtoky, srážky, teploty, vytápění, rozvody energií, atd.).

Způsoby připojení Vaší technologie do TIRS Cloudu

 • K Vašemu zařízení (dataloggery, PLC automaty, I/O moduly) bude přidán komunikační GSM/ethernet router, který obsahuje speciální aplikaci, která zajišťuje následující funkčnost:
  • komunikace s Vaším zařízením
  • kryptovaná zabezpečená komunikace s TIRS Cloudem pro přenos dat
 • V případě, že jste výrobce daného zařízení je možné do Vašeho zařízení implementovat aplikaci, která bude získaná data předávat na TIRS Cloud.
 • Do TIRS Cloudu je možné připojovat i lokální dispečinky vytvořené na platformě profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET.