Žádost o bezplatnou partnerskou vývojovou licenci systému TIRS.NET

Partnerská vývojová licence systému TIRS.NET je partnerovi (níže uvedená implementační nebo MaR firma) zapůjčena pouze pro následující účely:

  • K účelům zkoušení na počítačích pouze ve své firmě, na kterou je vydána partnerská licence.
  • Pro vytváření vizualizací včetně konfigurací projektů v systému TIRS.NET pro koncové zákazníky.

V případě nasazení systému TIRS.NET u zákazníka musí mít koncový zákazník zakoupenu legální licenci systému TIRS.NET včetně všech potřebných komponent a platného registračního listu, který mu vystavila firma CORAL s.r.o.

Partner (níže uvedená implementační nebo MaR firma) se zavazuje, že nebude zapůjčenou partnerskou vývojovou licenci systému TIRS.NET:

  • Pronajímat ani propůjčovat.
  • Provádět jakoukoliv zpětnou analýzu, dekompilace a převody ze strojového nebo programového kódu.
  • Používat pro vývoj a distribuci vlastního software, nebo software třetí strany.
  • Modifikovat nebo zpětně překládat.
  • Poskytovat kteroukoli součást včetně všech jeho dokumentací, popisů a „know-how“  třetí straně.

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Firma (vyžadováno)

IČ, na kterou bude vystavena partnerská licence (vyžadováno)

Pozice (vyžadováno)

Ulice (vyžadováno)

Město (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Popis vašich požadavků, specifikování Vaší situace, používané PLC automaty

Připojit soubor k Vašemu požadavku (max. velikost souboru: 10MB, více souborů zkomprimujte do jednoho zip archivu, doba odeslání je závislá na velikosti souboru)

Prosíme o uvedení správného výsledku pro ověření, že nejste robot.

Odesláním tohoto vyplněného formuláře vyjadřuji úplný souhlas s výše uvedenými podmínkami pro zapůjčení partnerské vývojové licence systému TIRS.NET.

Tímto uděluji svůj SOUHLAS se zpracováním osobních údajů, které jsem dobrovolně poskytl (-a) či poskytnu společnosti CORAL s.r.o., Hradec Králové, IČ: 46506829 za účelem výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání této společnosti, a to zejména pro účely kontaktní při marketingu a obchodním styku. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat.