SCADA/HMI systémy TIRS

Firma CORAL s.r.o. se již od roku 1992 zabývá vývojem, nasazením a prodejem vlastních profesionálních SCADA/HMI systémů řady TIRS, které se používají na monitorování a řízení technologií a průmyslových procesů.

TIRS – Technologický informační a řídicí systém

Hlavní znaky systému TIRS.NET jsou: „Rychlost nasazení a vytvoření aplikace, efektivita, opakovatelnost, bez programování, optimální cena“. Výše uvedené vlastnosti vedou ke značným časovým a finančním úsporám při vytváření a nasazení aplikace u Vašich zákazníků.

Historie vývoje našich SCADA/HMI systémů TIRS

 • TIRS.NET verze 6 – nejnovější verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému – distribuce od 2015 (novinka)
  • tato verze přináší oproti předchozím verzím řadu novinek a vylepšení, které umožňují rychlé a efektivní vytvoření dispečerské aplikace
   • vektorová grafika, vylepšené komunikační vlastnosti, průhlednosti prvků závislé na stavu technologie
   • zvýšená bezpečnost při komunikaci s technologií tak i mezi klientem a serverem
   • rychlá instalace síťových klientů (PC, notebook, tablet, chytrý telefon, …)
   • nová webová nadstavba včetně povelování, alarmů, grafů
 • TIRS.NET verze 1 – 5 – první distribuce 2005
 • TIRSWeb – starší systém, který byl nahrazen systémem TIRS.NET
 • TIRS32 – starší systém, který byl nahrazen systémem TIRS.NET
 • TIRS16 – nejstarší 16 bitový systém, který byl prvním vizualizačním systémem pro prostředí Windows na našem trhu.

Aplikace realizované s našimi SCADA/HMI systémy patří ve svém oboru k největším a nejnáročnějším aplikacím v České republice. Naše produkty a softwarová řešení představují technologickou špičku a jsou úspěšně nasazovány také v zahraničí.