Nový modul TnToCloud

Pro systém TIRS.NET 6 byl vytvořen nový modul TnToCloud.

Modul vytváří datové spojení mezi lokálním dispečinkem TIRS.NET a cloudovou aplikací (dispečinkem) TIRS Cloud běžící na Microsoft Azure Cloudu. Vybraná data (signály) posílá na Cloud k nadstavbovému zpracování.

Výhody technologického dispečinku TIRS Cloud

  • Dostupnost 24/7 – služby jsou dostupné po internetu nepřetržitě po celém světě.
  • Zabezpečená kryptovaná komunikace po internetu – pro komunikaci mezi technologií a cloud aplikací je využit protokol, který je kryptován.
  • Odolnost a robustnost aplikace – uživatelská aplikace využívá všech výhod Cloud řešení (garantovaný chod, vysoká konektivita a propustnost sítě, zálohování).
  • Řešení založené na Microsoft Azure.
  • Aktualizovanost – aktualizace řídí poskytovatel a nemají vliv na nepřetržitý chod aplikace.
  • Zálohování – zálohování aplikace a uložených dat provádí automaticky poskytovatel služeb.

Napsat komentář