TN Viewer – Prohlížeč vizualizace pro operátorské panely v průmyslu

Byla vydána nová verze aplikace TN Viewer – prohlížeč vizualizačních panelů pro monitorování a řízení technologií v systému TIRS.NET (TnWpfViewer.exe V 6.0.1.15), která je optimalizována pro použití ve stížených průmyslových podmínkách. Verze byla navržena speciálně pro operátorské panely a tablety které jsou umístěny přímo na výrobních strojích nebo v jiných náročných technologických prostředích.

V případech, kdy je vyžadována nepřetržitá funkčnost 24/7, vstupují do hry neočekávané situace v podobě výpadků WiFi signálu, uspání tabletů po výpadku napájení, zamrzání síťového driveru apod. Technické řešení těchto stavů má v systému TIRS.NET dvě roviny, první je obsažena přímo v aplikaci TN Viewer, kde jsou další „hlídací“ algoritmy, které v případě výpadků opakují danou akci, informují obsluhu, ale dovolují další bezproblémový běh aplikace bez zásahu obsluhy pokud nepříznivý stav odezní.

Druhá rovina se orientuje přímo na systémový WiFi kanál. Je realizována přídavnou Windows službou která běží na pozadí, monitoruje práci WiFi spojení a v případě výpadku ho systémově opraví.
Spoluprací obou zabezpečovacích rovin bylo dosaženo podstatné zvýšení stability systému, což prokazují i dlouhodobé testy přímo v průmyslu. Systém TIRS.NET touto verzí ještě více potvrdil vhodnost použití nejen v kancelářských a dispečerských aplikacích ale i  v průmyslových aplikacích nasazených přímo v reálných výrobních podnicích.

Reference – Fakultní nemocnice Hradec Králové – Centrální dispečerský systém TIRS.NET pro monitorování a řízení technologických procesů

Fakultní nemocnice Hradec Králové – Centrální dispečerský systém TIRS.NET pro monitorování a řízení technologických procesů

Logo_FNHK

Firma CORAL s.r.o. provedla v roce 2015 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové náhradu zastaralého technologického řídicího systému TIRS32 za nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET verze 6.

Rozsah projektu (dispečinku)

Počet signálů: cca 17000
Počet vizualizačních panelů (obrazovek): cca 400
Připojené technologie: Promos, Amit, UPS, BCHJ, Comet, TEC2000, TEC3000, TAYLOR a další

FNHK_TN_dispecink_vizualizace_01_public
Ukázka vizualizačního panelu FNHK

Přehled monitorovaných a řízených technologií, např.:

 • vytápění jednotlivých budov a oddělení
 • vzduchotechniky jednotlivých budov a oddělení
 • chladící jednotky (BCHJ)
 • záložní zdroje (UPS)
 • medicinální plyny
 • parametry prostředí (teplota, vlhkost, kyslík, přetlak)
 • kryogenní zásobníky, lednice a zásoby dusíku
 • speciálních laboratorní přístroje (inkubátory, lyofilizátory, atd.)
 • přenosy a komunikace s jednotlivými technologiemi

Přechod na nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET 6, nabídl např.:

 • nové komunikační možnosti a optimalizace komunikací

  FNHK_TN_dispecink_graf_public
  Grafický přehled
 • nové grafické možnosti (vektorová a rastrová grafika) založené na platformě zobrazovacího subsystému WPF (Windows Presentation Foundation – Microsoft)
 • nové konfigurační nástroje
 • nové zabezpečení založené na standardech Microsoft ASP.NET Security

Základní funkce nového centrálního dispečinku na platformě systému TIRS.NET

 • komunikace s výše uvedenými technologiemi (monitorování a řízení)
 • vyhodnocování alarmových a dalších nestandardních stavů technologie
 • upozornění dispečerů na vznik alarmu (opticky, zvukově, SMS zpráva)
 • vytváření historií stavů technologie (grafy, tabulky) – data se ukládají do databáze MS SQL serveru
 • monitorování a řízení vybrané technologie i z prohlížeče internetu (pouze pro vybrané uživatele)
FNHK_TN_dispecink_alarmy_public
Přehled alarmů
FNHK_TN_dispecink_web_alarmy_public
Přehled alarmů ve webové nadstavbě

Nový konektor pro sterilizační jednotky BMT

Nový konektor pro sterilizační jednotky BMT (BMT_Steri.dll)
Konektor BMT_Steri se používá pro komunikaci se sterilizačními jednotkami firmy BMT. Komunikace probíhá přes rozhraní Ethernet UDP protokolem. Zařízení (sterilizátor) posílá telegramy s daty ze své aktivity (v pracovním cyklu po 1 sec) UDP protokolem na dispečink s tímto konektorem. Zpět se neposílá nic.

Nový konektor pro LED osvětlení od firmy Nicolaudie STICK-DE3

Nový konektor pro LED osvětlení od firmy Nicolaudie STICK-DE3 (STICK_3A.dll)
Konektor STICK_3A se používá pro komunikaci s jednotkou STICK-DE3 na ovládání scén LED osvětlení prostorů od firmy Nicolaudie. Komunikace probíhá přes rozhraní Ethernet TCP/IP protokolem. Zařízení STICK-DE3 po navázání TCO/IP spojení posílá spontánně telegramy s daty ze své aktivity (v pracovním cyklu po cca 0.5 sec) na dispečink s konektorem STICK_3A. Z dispečinku lze volit scénu, která má být aktivní.

Nový konektor pro EZS Paradox

Nový konektor pro EZS Paradox (Paradox.dll)
Konektor Paradox se používá pro komunikaci s elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) Paradox. Komunikace probíhá přes sériovou linku nebo rozhraní Ethernet s TCP/IP protokolem. Zařízení (EZS Paradox) posílá telegramy s daty jednotlivých událostí ze své aktivity na dispečink s tímto konektorem. Ovládání EZS Paradox není v této verzi implementováno. Pro uživatele je k dispozici stav jednotlivých zón (1 až 96) a jednotlivých oblastí (sekcí) (1 až 8). Pro globální přehled jsou k dispozici souhrné informace o vzniku přerušení linky, narušení a požáru libovolné zóny.

Nový modul TnToCloud

Pro systém TIRS.NET 6 byl vytvořen nový modul TnToCloud.

Modul vytváří datové spojení mezi lokálním dispečinkem TIRS.NET a cloudovou aplikací (dispečinkem) TIRS Cloud běžící na Microsoft Azure Cloudu. Vybraná data (signály) posílá na Cloud k nadstavbovému zpracování.

Výhody technologického dispečinku TIRS Cloud

 • Dostupnost 24/7 – služby jsou dostupné po internetu nepřetržitě po celém světě.
 • Zabezpečená kryptovaná komunikace po internetu – pro komunikaci mezi technologií a cloud aplikací je využit protokol, který je kryptován.
 • Odolnost a robustnost aplikace – uživatelská aplikace využívá všech výhod Cloud řešení (garantovaný chod, vysoká konektivita a propustnost sítě, zálohování).
 • Řešení založené na Microsoft Azure.
 • Aktualizovanost – aktualizace řídí poskytovatel a nemají vliv na nepřetržitý chod aplikace.
 • Zálohování – zálohování aplikace a uložených dat provádí automaticky poskytovatel služeb.

Technologické obrazovky v jazyce XAML

Do systému TIRS.NET verze 6 byla přidána vlastnost jak psát technologické obrazovky přímo v jazyce XAML. Tato možnost je určena pokročilejším uživatelům kteří chtějí využívat všech vlastností které XAML poskytuje a psát speciální plně animované a vizuálně opravdu bohaté technologické obrazovky. Od Nového roku bude na našich stránkách vystaven blog – (tutorial) jak takové obrazovky vytvářet. V případě dalších informací nebo dotazů nás kontaktujte.

Pozvánka na seminář FATEK a TIRS.NET

Vážení obchodní přátelé,

na základě spolupráce s naším partnerem firmou SEA spol. s r.o. bychom Vás rádi pozvali na letošní setkání uživatelů PLC FATEK a SCADA/HMI systému TIRS.NET. Setkání se bude konat v Praze v následujícím termínu:

 • dne 13. října 2015 od 09:00Praze v hotelu Chvalská Tvrz

Na setkání se seznámíte s novinkami ve výrobním programu firmy FATEK i s novinkami ve vlastním výrobním programu firmy SEA spol. s r.o. a jeho návaznosti na PLC automaty. Současně proběhne prezentace profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů. Samozřejmě bude prostor i pro výměnu zkušeností s ostatními uživateli PLC FATEK nebo konzultace s našimi techniky.

Ukončení semináře předpokládáme ve 14 hod.

Program setkání:

 1. Přivítání, zahájení semináře
 2. HMI displeje FATEK – nová řada P5, ukázky nového designeru
 3. Nové PLC FATEK HB1 určené k vestavbě do displejů řady P5
 4. Nové funkce CMGSM – SeaConfigurator
 5. Rozšiřující jednotky FBs-4Yx
 6. Rozšíření sortimentu zdrojů ADP
 7. Firma CORAL – Profesionální SCADA/HMI systém TIRS.NET
 8. Diskuze

Občerstvení po celou dobu bude zajištěno. Účast na setkání je zdarma, je pouze třeba se zaregistrovat. Registraci provedete zde. Počet míst je omezen. Registrace je možná do 7. října 2015.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na brzké setkání.

Srdečně Vás zdraví SEA spol. s r.o. a CORAL s.r.o.

TIRS.NET 6 je nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému

Do distribuce byla uvolněna nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET 6, který je určen pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie.

Nová verze přináší revoluční řešení ve vizualizaci založené na standardizované platformě WPF zobrazovacího substému. To přináší kromě rastrové grafiky i vektorovou grafiku, průhlednosti, 2D, 3D, multimédia,….