Nový konektor pro sterilizační jednotky BMT

Nový konektor pro sterilizační jednotky BMT (BMT_Steri.dll)
Konektor BMT_Steri se používá pro komunikaci se sterilizačními jednotkami firmy BMT. Komunikace probíhá přes rozhraní Ethernet UDP protokolem. Zařízení (sterilizátor) posílá telegramy s daty ze své aktivity (v pracovním cyklu po 1 sec) UDP protokolem na dispečink s tímto konektorem. Zpět se neposílá nic.

Napsat komentář