Instalace aktualizací MS Windows na dispečerské počítače

Doporučení k instalaci aktualizací MS Windows na počítače se systémy TIRS (TIRS.NET, TIRSWeb)

Společnost CORAL dodává licence systémů TIRS, které jsou testovány pro aktuální verzi MS Windows v době prodeje dané licence. Bohužel nemůžeme garantovat běh na budoucích aktualizacích nebo verzích MS Windows bez nutnosti případného updatu nebo upgradu systému TIRS na novější verzi.

V některých případech, v závislosti na verzi a konfiguraci operačního systému, může dojít k situaci, kdy společnost Microsoft vydá nové aktualizace pro MS Windows, které změní chování nebo konfiguraci některých jeho částí. To může mít za následek omezení některých funkcí systému TIRS, které mohou vést až k omezení jeho běhu.

Např. v září 2017 byly vydány aktualizace pro Microsoft .NET (tzv. vylepšení grafických komponent) v systému MS Windows, které mělo za následek omezení některých částí webové nadstavby systému TIRS.NET. V říjnu (následující vydaní aktualizací) byly vydány nové aktualizace pro Microsoft .NET, které přenastavily systém Microsoft Windows do stavu, kdy webová nadstavba systému TIRS.NET byla bez jakéhokoliv zásahu opět plně funkční.

Vzhledem k tomu, že na systémech TIRS běží dispečerské aplikace, které monitorují a řídí i velmi důležité technologie, doporučujeme výše uvedeným situacím předcházet dále uvedený postupem při instalaci nových aktualizací MS Windows.

  1. Nastavit ruční instalaci aktualizací MS Windows – nepoužívat automatickou. Standardní nastavení je, že MS Windows sám stahuje nové aktualizace a automaticky je nainstaluje. Z nabídky Start vyberte Ovládací panely, následně zvolte Windows update. Vlevo klikněte na volbu Změnit nastavení – zde vyberte volbu Stahovat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány. Po tomto nastavení se Vám budou nové aktualizace pro MS Windows stahovat, ale nebudou se automaticky instalovat, tzn. instalaci aktualizací provedete ručně ve Vámi zvolený čas. Z tohoto místa můžete stažené aktualizace spustit ručně. Upozornění: v případě, že jsou nové aktualizace staženy a připraveny k instalaci, automaticky se volba k instalaci nabídne do menu pro vypnutí počítače. Zde je nutné si dát pozor a při vypínaní počítače z nabídky Start vybrat volbu vypnout bez instalace aktualizací.
  2. Před ručním spuštěním doporučujeme provést zálohu Vašeho systému MS Windows. Z nabídky Start vyberte Ovládací panely, následně zvolte Systém. Vlevo klikněte na volbu Ochrana systému. V zobrazeném okně vyberte pevný disk, na kterém je instalován operační systém, většinou je to disk C:. Následně klikněte na volbu Vytvořit, budete dotázáni na jméno bodu obnovení, napište své pojmenování např. Stav před aktualizací. Následným potvrzením se bod obnovení vytvoří.
  3. Po vytvoření bodu obnovení proveďte instalaci aktualizací MS Windows včetně restartu a následně proveďte otestování funkčnosti Vaší aplikace v systému TIRS.NET. Pokud by nastala situace, která je zmíněna v úvodu tohoto dokumentu, můžete ve stejném okně, které se Vám zobrazilo dle výše uvedeného bodu 2, provést obnovu MS Windows do stavu před instalací. Kliknutím na volbu Obnovení systému se Vám zobrazí přehled všech bodů obnovení, které jsou ve Vašem počítači. Výběrem požadovaného bodu obnovení např. Stav před aktualizací se systém obnoví do stavu, který odpovídá vybranému datu.

Uvedené postupy platí pro MS Windows XP, Windows 7 a odpovídající serverové edice. U systému Windows 10 lze aktualizace dlouhodobě odložit nebo i zakázat dle tipů na různých webových stránkách.

Výše uvedené postupy se mohou odlišovat dle verze Vašeho operačního systému MS Windows. Případné nastavení a postupy doporučujeme konzultovat s Vaším IT pracovníkem.

Společnost CORAL s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za výše uvedené postupy, jedná se pouze o přiblížení možnosti jak předcházet problémům v případě instalace nových aktualizací MS Windows.